Om klubben

Steel Town Cruisers bildades 1997 i av ett antal entusiaster

och är belägen i Koppardalen i Avesta.

Intresset är genomgående amerikanska bilar.

Kalender